Multidiszciplináris, modulrendszerű digitális tananyagfejlesztés a

vegyészmérnöki, biomérnöki és vegyész alapképzésben

 

A Projekt azonosítója:

TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0028

A Projekt időtartama:

2010.01.15.-2011.09.30.

A Projekt céljai:

 
  1. A vegyészmérnök/biomérnök/vegyész képzés területén a munkáltatói, munkaerő – piaci elvárásoknak megfeleltetett képzési tartalom kialakítása és min. 5 évig tartó folyamatos fejlesztése, mely integrálni képes a tudományos és ipari kutatási terület megújuló ismeretanyagát, a multidiszciplinaritás felerősödését.
  2. A bolognai képzési rendszer biztosította vegyészmérnök, biomérnök és vegyész BSc képzés időintervallumára adaptálva, olyan tudástár létrehozása, mely a modulárisan hozzáférhető tananyagokban a legkorszerűbb hazai és nemzetközi ismereteket tartalmazza, s min. 5 évig ingyenesen hozzáférhető.
  3. Innovatív oktatási, ezen belül az elméleti és gyakorlati ismeretek átadását biztosító tananyag fejlesztési kooperáció létrehozása és működtetése a vegyészmérnöki, biomérnöki és vegyész képzés területén, a Közép-magyarországi régióban.

A Projekt szakmai vezetője:

Dr. Deák András

egyetemi docens
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, dékánhelyettes
telefon: (06-1) 463-1383
e-mail: deaka@mail.bme.hu

A Projekt menedzsere:

Dr. Simándi Béla

egyetemi docens
telefon: (06-1) 463-2174
e-mail: simandi@mail.bme.hu

 

A projektet az Európai Unió Európai Szociális Alapja, és hazai központi költségvetési előirányzat vissza nem térítendő támogatás formájában finanszírozza.

Támogató:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - www.nfu.hu

1077 Budapest, Wesselényi út 20-22.
Infovonal: (06-40) 638-638
e-mail: nfu@nfu.gov.hu

NFÜ

Közremőködő Szervezet:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. - www.esza.hu

1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület
postacím: 1590 Budapest, Pf. 102.
Telefon: (06-1) 273-4258
e-mail: felsooktatas@esza.hu

ESZA